Urtix 60tabl


Urtix 60tabl

Urtix 60tabl

Skład:
korzeń pokrzywy 330 mg
Składniki pomocnicze: krzemu dwutlenek koloidalny, skrobia ziemniaczana

1. Co to jest lek Urtix® i w jakim celu się go stosuje?
Jest to preparat w postaci tabletek. Korzeń pokrzywy jest stosowany w celu zwiększenia
objętości oddawanego moczu, zwiększenia intensywności oddawania moczu,
zmniejszenia ilości zalegającego moczu.
Wskazania do stosowania:
Środek tradycyjnie stosowany w zaburzeniach czynnościowych dróg moczowych z
utrudnieniem oddawania moczu.
2. Zanim zastosuje się lek Urtix®
Nie należy stosować leku w przypadku przerostu gruczołu krokowego, chorób
nowotworowych i nadwrażliwości na korzeń pokrzywy.
Zachować szczególną ostrożność:
Trudności w oddawaniu moczu wymagają konsultacji z lekarzem oraz regularnej
kontroli medycznej. W przypadku bólu przy oddawaniu moczu, pojawienia się krwi w
moczu lub nagłego zatrzymania moczu należy bezzwłocznie skonsultować się z
lekarzem.
Stosowanie leku u dzieci:
Nie dotyczy. Preparat przeznaczony dla osób dorosłych.
Ciąża i karmienie piersią:
Nie należy stosować. Nie przeprowadzono stosownych badań.
URTIX
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Brak wpływu.
Stosowanie leku Urtix® u pacjentów w podeszłym wieku:
Może wymagać zmniejszenia dawki.
Stosowanie innych leków:
Interakcje dotychczas nie są znane.
3. Jak stosować lek Urtix®?
3-4 razy dziennie po 4 tabletki, po posiłku, popijając dużą ilością płynu. W trakcie
przyjmowania preparatu wskazane są konsultacje z lekarzem urologiem.
W przypadku zażycia większej dawki leku Urtix® niż zalecana:
Przedawkowanie leku może wywołać łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe. W
razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
W przypadku pominięcia dawki leku Urtix®:
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
4. Możliwe działania niepożądane:
Mogą wystąpić łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Odnotowano skórne reakcje
uczuleniowe. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych,
niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
5. Przechowywanie leku Urtix®:
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze do 25°C. Przechowywać w
miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na
opakowaniu.
6. Inne informacje:
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu
odpowiedzialnego.

Szukaj: